counter on godaddy

Hans versjon

29. juli 2011

Jeg er av presseetiske hensyn interessert i hvilke hensyn folk vil vi skal ta i forhold til å viderebringe hans versjon av hendelsene. I hvor stor grad – i den grad vi får tilgang til det – skal vi fortelle hva han selv mener? Har han rett til å slippe til i media?

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

{ 26 kommentarer… Les eller gå til kommentarskjemaet og skriv }

Skriv en kommentar

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: