Hva vi skal leve av etter olja

13. september 2016

Forslag til ny nasjonal personlighet: Oppsagte, overtallige som sitter som deltidsansatte og ringer med skjult nummer fra callsentere til andre oppsagte, overtallige og minner dem om at regningene fra gamle dager har gått til inkasso.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Skriv en kommentar

Previous post:

Next post: