Den maalløse Pigen, en trøst for skipper Johannessen

At det snødde i går morges, og ikke rent lite, har jeg nesten glemt, jeg fikk en bestemt følelse av å ha opplevd det før. Men at dette skal forekomme på 59 grader 19 minutter nord er noe i overkant når det er begynnelsen av mai. Så vi får se hvordan dette utvikler seg.

I mellomtiden leser jeg boken «Mit Testament til Sunde og Syge», skrevet av Sebastian Kneipp og utkommet i Kristiania i 1900. Han er mest kjent for oppskriften på brødet av samme navn, men denne merkverdige boken tar for seg vannkuren han oppfant. Boken jeg eier kan nok ha fulgt med på de sju hav, for i blyantskrift står det fremst i boken at den ble bragt i eie av «Skipper S. Johannessen». Her kunne skipperen få hjelp til å kurere all verdens lidelser og plager, hvis han begynte vannkuren. Den bestod i all hovedsak av en rekke måter å dampe seg selv på. Her leste skipperen om fotdampbadet, om hodedampbadet, om sittedampbadet og om armdampbadet.

På sjøen er det vekslende vind og vær, for å uttrykke det slik. Der ute på de store hav er det ikke det minste merkelig med et forrykende snøvær i mai. Og der skipper Johannessen stod til rors kunne det vel hende at han under værskiftene ble rammet av heshet. I Kneipps bok finnes det et helt kapittel om heshet, han skriver: «Det hænder ofte, især i Vaar-, Høst- og Vintertiden, at man under pludselig Veirforandring fra Hæde til Tørveir indaander snart kold og saa snart varm Luft. Det kan da træffe til, at man paa en halv Times Tid næsten ganske kan tabe Stemmen, blive hæs og ialfald kun med Vanskelighed tale.» Jeg regner med at det ikke er morsomt for en skipper å stå hes på broa etter at skipet har kommet seg velberget gjennom en kuling med snø. Da vil skipperen stå der med pipestemme.

Sebastian Kneipp forteller: «En Pige fra München led i seks Aar af Maalløshed; man havde søkt Specialister og de bedste Læger, men alt var forgjæves. Man havde inhaleret, elektriseret, brændt, blæst inn Pulver, og Gud ved, hvad man ellers  havde prøvet.» Dernest begynte behandlingen. Seks år er lenge som målløs, og jeg vil tro at gleden hennes var stor da hun, etter Kneipps kur, den sjette dagen begynte å snakke igjen, «visstnok blot temmelig svagt i Begyndelsen, men dog aldeles rent.» Det kom nok et lettelsens, hese sukk fra skipper Johannessen da han leste dette nede i kahytten sin, hvoretter han sikkert ganske fort satte sitt hode i bløt.

Legg igjen en kommentar