– Kunst er ikke anarki

Et av de pussigste klippene jeg har i min lydsamling er radioforedraget som biskop Eivind Berggrav holdt på NRK den 8. mars 1936. Berggrav, som var biskop i Nord-Hålogaland, var en bemerkelsesverdig mann. Under krigen, i 1942, ble han arrestert av Gestapo. Da hadde han reservert seg mot å jobbe for nazistene, og fikk betale for det: Han satt i tyskernes fangenskap helt til slutten av april 1945, altså bare to uker før kapitulasjonen, da han ble befridd at et åttemannslag fra Milorg. Berggrav ble et sentralt samlingspunkt både mot fascismen og mot kirkelig splittelse.

Men foredraget jeg har i arkivet handler om Berggravs tordentale mot «smusslitteratur». Han snakker blant annet om kunstnernes eget ansvar for å vedlikeholde den offentlige moralen, og dette kan sikkert være grunn til diskusjon. Det er et stykke kulturhistorie, og et innlegg i moraldebatten fra det hinsidige, men pass på: Er han så gammeldags som han høres ut som? Finnes det noe vi kan plukke opp i dag? Hva Berggrav hadde ment i dag er ikke godt å si. En av de formuleringene som vi kan merke oss i foredraget: «Jeg vil for eksempel ikke betenke meg på å kalle adskillige avisers detaljerte mord-reportasjer for smusslitteratur. Leserne grøsser eller gasser seg i de gruvekkende detaljer. Noen har ikke varig mén av det, noen vet ikke at de tar skade, men adskillige tar skade, på en eller annen vesentlig måte. Bare avisenes eget løssalg skades ikke.» Dette var i 1936. Er Berggravs radioforedrag fossilt tankegods?

Før dere hører på foredraget, som er på elleve minutter og vel verdt å lytte til, både på grunn av plateknitringen (det er innspilt på lakkplate, deretter åpenbart kopiert til kvarttomsbånd, det kan man høre på grunn av ekkoet på slutten av foredraget, visse deler av setningene kommer i retur, det er fordi magnetiske partikler har smittet av på naborunden av tape), og innholdet, her en liten ordliste ettersom Berggrav bruker visse ord og uttrykk som ikke er i daglig bruk i dag:
Likesæl = likegyldig
Forsumpes = gå til grunne, forflates
Bornert = begrenset, innskrenket
Frisinn = lettsindighet
Herold = budbringer
Nivellere = jevne ut
Sniksott = en snikende sykdom
Selvbesindelse = selvkontroll
Pjolter = drink
Blygsel = sjenanse

2 tanker om “– Kunst er ikke anarki

  1. Som 10-åring leste jeg om Berggrav´s skjebne, og husker godt undringen over at en prest kunne bli arrestert av tyskerne.
    Men ut fra det han sier (ref din blogg), er det kanskje ikke så merkelig at herrefolket anså ham for å være en opportunist som kunne forstyrre totalen av det perfekte.
    Du snakker om din egen favorittsamling av lydklipp. Ligger noe av dette ute på nett?

Legg igjen en kommentar