Der oppe, her nede

Her nede: Fallent løv som klistrer seg til trikkeskinnene og gjør gatene mer fargefylte. Gode venner, gamle som nye, som ikke var der før. De har sine historier, jeg mine, vi utveksler erfaringer. Jeg er så takknemlig.

Der oppe: Det finnes lukter der oppe. Jeg er her nede nå, men jeg har vært der. Jeg har kjent lukter av slike høster, og de er ikke som noe annet sted. Mangfoldige takk til gode venner og bekjente, de der ved leirbålene, som har latt meg vokse opp slik, og som for evig og alltid minner meg om hvor jeg kommer fra. Like takknemlig er jeg.

Legg igjen en kommentar