Tanker ved skinnegang

Hvor mange ganger har du sett denne opptrukne linja? Finnes det i det hele tatt et eneste sidespor du ikke har sett? Er det sant at linja er strukket på forhånd? Ligger det ikke et eneste sidespor et sted som vi kan ta? Der du ikke har vært? Der jeg ikke har vært?
Alle disse gjengrodde linjeskiftene fra så langt tilbake…
Sidespor. Villspor.
Uansett: Må denne reisen være en evig pendling mellom to gitte stoppesteder? Hvor ofte har noen trukket i nødbremsen?
Og hva skjer egentlig når noen trekker i nødbremsen?
Ja, det står at misbruk blir påtalt, men hvordan kan du som medansvarlig for denne reisen vite når det er alvor, og får man da påtale for å ha kastet vekk dyrebar tid for dem som skal fram hvis det viser seg at det ikke var fare når man trodde at det var det?
Ja, jeg har sett på kartet.
Og kartet viser at vi ikke kjører den retteste linja mellom disse punktene, men jeg stoler på at den som la disse linjene hadde en mening med å legge sporet akkurat her.
Hvor mange ganger har du sett denne opptrukne linja?
Finnes det i det hele tatt sidespor som du aldri har sett?

Legg igjen en kommentar